Questback Survey Questionnaire

Norges Skiskytterforbund ønsker med dette å kartlegge kostnadene for vår idrett.
Norsk idrett forpliktet seg under Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for deltagelse i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, og hvordan hvert organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse.
Dette er med på å danne grunnlag til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva NSSF kan gjøre for å få alle med. 

Les mer om ALLEMED her: www.allemed.no